Pracownia Neurobiologii Emocji

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Dr hab. Ewelina Knapska


ScopusScopus

Orcid 0000-0001-9319-2176Orcid 0000-0001-9319-2176
Dr hab. Ewelina Knapska ukończyła biologię i psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat z neurobiologii uzyskała w Instytucie Nenckiego PAN (2006). Po doktoracie odbyła dwuletni staż naukowy na Uniwersytecie Michigan w USA. Jest stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Academia Europea. W 2016 roku otrzymała prestiżowy grant European Research Council. Jej prace zapoczątkowały badania nad mechanizmami emocji przekazywanych społecznie w modelach zwierzęcych.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Przedmiotem naszych badań jest mózgowe podłoże emocji, przede wszystkim neurobiologiczne mechanizmy emocji przekazywanych społecznie. Wykorzystując stworzone przez nas modele społecznego transferu emocji u szczurów i myszy, staramy się zrozumieć mechanizmy mózgowe zawiadujące mechanizmami komunikacji społecznej, zidentyfikować obwody neuronalne kontrolujące emocje przekazywane społecznie oraz odnieść je do wyników uzyskiwanych u ludzi. Poznanie tych mechanizmów jest konieczne dla wyjaśnienia podłoża i prób terapii zaburzeń zachowań społecznych, np. autyzmu.