Pracownia Badań Translacyjnych w Chorobach Neuropsychiatrycznych

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Dr Ali Jawaid


ScopusScopus

Orcid 0000-0002-5126-6744Orcid 0000-0002-5126-6744
Dr Ali Jawaid jest lekarzem-naukowcem, z wykształceniem w zakresie zarówno neurologii klinicznej, jak i podstawowej. Jest absolwentem Aga Khan University (Pakistan), Baylor College of Medicine (USA) oraz University of Zurich (Szwajcaria). Od lipca 2020 roku kieruje laboratorium TREND w BRAINCITY. Jest również adiunktem na University of Texas Health Science Center, Houston, USA. Jest autorem ponad 70 publikacji, w tym w prestiżowych czasopismach naukowych, takich jak Science, Nature Neuroscience, Neuron, Nature Communications, EMBO Journal i Trends in Genetics, a jego aktualny indeks H wynosi 20. Jego prace były również prezentowane w renomowanych mediach, takich jak BBC, Science Daily, Psychology Today i TEDx.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Badania dr Alego Jawaid skupiają się na wzajemnym oddziaływaniu między czynnikami epigenetycznymi i metabolicznymi w patogenezie i dziedziczeniu zaburzeń mózgu. Laboratorium TREND ma na celu odpowiedzieć na krytyczne pytanie, w jaki sposób narażenie środowiska i doświadczenia życiowe, takie jak urazy we wczesnym okresie życia, dieta i stany zapalne, powodują podatność na zaburzenia neuropsychiatryczne i neurodegeneracyjne, niezależnie od tego, czy taka podatność jest przekazywana potomstwu poprzez komunikację między mózgiem a linią zarodkową, i jak można temu zapobiec.