Aktualności

BRAINCITY
Od ekspresji genów do zachowania – nowa rola białka kontrolującego odczytywanie informacji zawartej w genach w regulacji zachowań społecznych.
06
06.2022
Od ekspresji genów do zachowania – nowa rola białka kontrolującego odczytywanie informacji zawartej w genach w regulacji zachowań społecznych.

Doktor Matylda Roszkowska i magister Anna Krysiak wraz z zespołem badaczy pracujących pod kierunkiem Profesor Katarzyny Kality w Laboratorium Neurobiologii w Centrum Badań Plastyczności Neuronalnej i Chorób Mózgu BRAINCITY w Instytucie Nenckiego Polskiej Akademii Nauk pokazali nowy związek pomiędzy zaburzeniami w procesie odczytywania informacji zawartych w genach we wczesnym dzieciństwie, a późniejszymi deficytami w zachowaniu społecznym w życiu dorosłym.   – Choroby neurorozwojowe należą do złożonej grupy deficytów charakteryzujących
BRAINCITY
Celowana terapia autyzmu?  Polscy badacze mózgu pokazują, że to możliwe.
04
05.2022
Celowana terapia autyzmu? Polscy badacze mózgu pokazują, że to możliwe.

Doktor Alicja Puścian wraz z zespołem prowadzącym badania pod kierunkiem Profesor Eweliny Knapskiej w Centrum Badań Plastyczności Neuronalnej i Chorób Mózgu BRAINCITY w Instytucie Nenckiego Polskiej Akademii Nauk wykazali, że eksperymentalna terapia dostosowana do konkretnych objawów autyzmu jest nie tylko możliwa, ale i efektywna.   – Autyzm, czy mówiąc precyzyjnie zaburzenia ze spektrum autyzmu, to zbiór deficytów, które przejawiają się u pacjentów w różnych konfiguracjach i w różnym nasileniu. Każdy człowiek jest inny,
BRAINCITY
Współpraca badawczo-rozwojowa między Instytutem Nenckiego i Pikralida Sp. z o. o.
10
11.2021
Współpraca badawczo-rozwojowa między Instytutem Nenckiego i Pikralida Sp. z o. o.

Instytut Nenckiego wraz z  Pikralida Sp. z o. o.  realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Zastosowanie inhibitora metaloproteazy macierzowej do opracowania innowacyjnej metody terapeutycznej zapobiegania rozwojowi padaczki pourazowej i poudarowej".Celem Projektu jest opracowanie ...