BRAINCITY

BRAINCITYOśrodek realizuje projekt: „Nencki-EMBL Center of Excellence for Neural Plasticity and Brain Disorders: BRAINCITY”. Prowadzi badania nad kompleksowym zrozumieniem, jak działa ludzki mózg oraz będący jego wytworem umysł. Wiedzę tę naukowcy mają nadzieję wykorzystać w celu wypracowania nowych rozwiązań, poprawiających profilaktykę, diagnostykę, monitorowanie i leczenie chorób mózgu. Chodzi zarówno o schorzenia psychiczne, jak depresja czy schizofrenia, uzależnienia, jak i choroby neurozwyrodnieniowe, takie jak choroba Alzheimera czy Parkinsona.

Twórcy Projektu

Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
Kierownik Pracowni
Neurobiologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie. Członek Polskiej Akademii Nauk, European Molecular Biology Organization (EMBO) oraz Academia Europaea. Kierował ponad 50 krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi finansowanymi m.in. przez UE, NATO i Wellcome Trust. Pracował jako profesor kontraktowy na Uniwersytecie w Katanii (Włochy) i jako profesor wizytujący na Uniwersytecie McGill w Montrealu (Ka nada), Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles oraz w Instytucie Optyki i Fotoniki w Castelldefels (Hiszpa nia). Laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych za badania nad wpływem różnych bodźców na ekspresję genów w mózgu ssaków. Laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów za całokształt dorobku naukowego.
Dr hab. Ewelina Knapska
Dr hab. Ewelina Knapska
profesor Instytutu Nenckiego
Kierownik Pracowni Neurobiologii Emocji w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie z biologii i psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat z neurobiologii uzyskała w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Odbyła dwuletni staż naukowy na Uniwersytecie Michigan w USA. Stopień doktora habilitowanego otrzymała w 2013 roku. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, a także Narodowego Centrum Nauki. W 2016 r. otrzymała prestiżowy Starting Grant European Research Council. W 2018 r. została nowym członkiem FENS-Kavli Network of Excellence – prestiżowej organizacji skupiającej młodych naukowców zajmujących się badaniami mózgu, sponso rowanej przez The Federation of European Neuroscience Societies (FENS) i The Kavli Foundation.
Międzynarodowy partner strategiczny


EMBL
Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej

Dr. Cornelius Gross
EMBL Rzym (Włochy)
Prof. Marta Miączyńska
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (Polska)
Prof. Camilla Bellone
Uniwersytet Genewski (Szwajcaria)
Prof. Jakub Gołąb
Warszawski Uniwersytet Medyczny (Polska)
Prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak
Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa (Polska)
Dr. Kyung-Min Noh
EMBL Heidelberg (Niemcy)
Prof. Sir Michael Owen
Uniwersytet w Cardiff (Walia)
Prof. Giuseppe Testa
Uniwersytet Mediolański (Włochy), Europejski Instytut Onkologii (Włochy)
Dr. Maciej Wieczorek
Celon Pharma SA (Polska)
Międzynarodowy partner strategiczny


EMBL
Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej