Seismic Sensors

LIDER ZESPOŁU
LIDER ZESPOŁU

Prof. Tomasz Bulik


ScopusScopus

Orcid 0000-0003-2045-4803Orcid 0000-0003-2045-4803
Prof. Tomasz Bulik jest profesorem Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz jednostki realizującej MAB – Astrocent. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Jego kariera zawodowa koncentruje się na zagadnieniach astrofizyki teoretycznej, takich jak Rentgenowskie układy podwójne, fizyka silnych pól magnetycznych, przyczyny występowania rozbłysków gamma, oraz struktura i właściwości gwiazd neutronowych. Zapoczątkował prace nad ewolucją populacji układów podwójnych, tematem, który doprowadził do zainteresowania astrofizyką fal grawitacyjnych.

Prof. Bulik jest członkiem zespołu VIRGO. Uczestniczył w odkrywaniu źródeł fal grawitacyjnych i w pracach obserwatorium HESS zajmującym się wysokoenergetycznym promieniowaniem gamma. T. Bulik był również zaangażowany w przygotowanie Teleskopu Einsteina. Obecnie pracuje nad właściwościami źródeł fal grawitacyjnych i nad redukcją szumów o niskich częstotliwościach w detektorze VIRGO.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Celem badań Grupy badawczej 2 Astrocent są czujniki sejsmiczne i środowiskowe na potrzeby eksperymentów obejmujących cząstki kosmiczne i do ogólnych zastosowań komercyjnych. Specjalizujemy się w budowie takich czujników i opracowywaniu algorytmów i oprogramowania do analizy pozyskanych danych. Naszym głównym celem jest poprawa czułości detektorów fal grawitacyjnych poprzez minimalizację skutków szumów z otoczenia. Ponadto, badamy potencjalne komercyjne zastosowania tych czujników o wysokiej czułości.