Particle Astrophysics

LIDER ZESPOŁU
LIDER ZESPOŁU

Prof. Leszek Roszkowski


ScopusScopus

Orcid 0000-0003-2346-0512Orcid 0000-0003-2346-0512
Prof. dr hab. Leszek Roszkowski – fizyk, studia fizyczne ukończył na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat obronił na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, habilitował się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Do Polski wrócił w 2011 r. jako laureat programu Welcome FNP. Poprzednio pracował m.in. na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu w Sheffield w Wielkiej Brytanii. Inicjator i przewodniczący międzynarodowej serii konferencji COSMO, członek międzynarodowych komitetów doradczych serii konferencji COSMO, IDM DARK oraz członek zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego Reports on Progress in Physics. Przewodniczący Krajowej Rady Astrofizyki Cząstek. Reprezentant Polski w europejskim konsorcjum ApPEC.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Grupa badawcza Astrofizyki Cząstek zajmuje się przede wszystkim szerokim zakresem zagadnień z dziedziny fizyki, zarówno teoretycznej jak i doświadczalnej. Zgodnie z ogólnym programem AstroCeNT, główne obszary badań to:

  • ciemna materia;
  • fale grawitacyjne.

Oba te obszary dotyczą jednych z najbardziej fundamentalnych pytań w dziedzinie astrofizyki cząstek elementarnych. Ogólnie przyjmuje się, że ciemna materia składa się z nieznanej, słabo oddziałującej masywnej cząstki (WIMP), która jest stabilna. Istnieje wiele koncepcji i potencjalnych rozwiązań, a imponujący program eksperymentalnych poszukiwań nieuchwytnych WIMP-ów trwa już od kilku dekad. Fizyka związana zarówno z ciemną materią jak i falami grawitacyjnymi stanowi bardzo szeroki i niezwykle aktywny obszar badań, w który angażuje się Zespół Astrofizyki Cząstek wraz z partnerami międzynarodowymi i lokalnymi.