Electronics and Data Acquisition and Processing

LIDER ZESPOŁU
LIDER ZESPOŁU

Dr Mariusz Suchenek


ScopusScopus

Orcid 0000-0003-1865-2894Orcid 0000-0003-1865-2894
Dr Suchenek jest liderem grupy badawczej Elektronika oraz akwizycja i przetwarzanie danych ramach jednostki AstroCeNT. Główne zainteresowania badawcze dr Suchenka skupiają się wokół rozwoju i konstrukcji systemów oraz urządzeń elektronicznych. W swoich projektach stosuje proste układy z mikrosterownikami opartymi na architekturze ARM, układach FPGA czy heterogenicznych systemach komputerowych.

Mariusz Suchenek jest członkiem Polskiego Konsorcjum Projektu Cherenkov Telecsope Array (CTA) jak również Rady Naukowej ds. Teleskopu Epsteina (ET). Przedmiotem jego zainteresowań są niektóre aspekty detekcji sygnałów fotoakustycznych w ramach pomiaru parametrów gazu z wykorzystaniem ultradźwięków.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Członkowie Grupy 3 opracowują specjalne oprzyrządowanie naukowe z zastosowaniem FPGA/CPLD, mikrosterowników, mikroprocesorów i analogowej elektroniki front-end. Zatrudniamy również specjalistów do projektowania obwodów (zarówno schematów, jak i układów), a także do cyfrowego przetwarzania sygnałów na poziomie oprogramowania lub oprogramowania sprzętowego. Obecnie zajmujemy się eksperymentami badającymi fale grawitacyjne, ciemną materię oraz neutrino (VIRGO, DarSIde, KM3NET, WCTE (Water Cherenkov Test Experiment for Hyper-Kamiokande/THEIA/ESSnuSB)). Nasza wiedza specjalistyczna obejmuje czujniki sejsmiczne, akustyczne i optyczne.