AstroCeNT

AstroCeNTOśrodek realizuje projekt: „Particle Astrophysics Science and Technology Centre”. AstroCeNT prowadzi prace badawczo – rozwojowe nad rozwojem technologii mających
zastosowanie m.in. do badań związanych z detekcją fal grawitacyjnych i ciemnej materii, wykrywania sygnałów i ukrytych informacji, płynących z kosmosu. Zagadnienia te należą do fundamentalnych i jednocześnie najbardziej ekscytujących obszarów fizyki i astrofizyki cząstek, a w ostatnich kilkudziesięciu latach nastąpił bezprecedensowy postęp w ich poznaniu i możliwości zastosowania technologii powstających podczas ich badania.

Twórcy Projektu

PROF. DR HAB. LESZEK ROSZKOWSKI
PROF. DR HAB. LESZEK ROSZKOWSKI
Fizyk
Studia fizyczne ukończył na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat obronił na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, habilitował się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Do Polski wrócił w 2011 r. jako laureat programu Welcome FNP. Poprzednio pracował m.in. na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu w Sheffield w Wielkiej Brytanii. Inicjator i przewodniczący międzynarodowej serii konferencji COSMO, członek międzynarodowych komitetów doradczych serii konferencji COSMO, IDM i DARK oraz członek zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego Reports on Progress in Physics. Przewodniczący Krajowej Rady Astrofizyki Cząstek. Reprezentant Polski w europejskim konsorcjum ApPEC.
PROF. DR HAB. TOMASZ BULIK
PROF. DR HAB. TOMASZ BULIK
Astronom
Ukończył studia fizyczne na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat z astrofizyki obronił na Penn State University, habilitację uzyskał w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN, pracował też na Uniwersytecie w Chicago. Wicedyrektor ds naukowych w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Członek zespołu VIRGO-POLGRAW, zajmującego się poszukiwaniem fal grawitacyjnych w ramach eksperymentów LIGO i VIRGO, bierze też udział w pracach obserwatorium HESS/CTA. Współlaureat, wraz z grupami LIGO i VIRGO, prestiżowej nagrody naukowej Breakthrough Prize w 2016 r., aktywny popularyzator astronomii.
Międzynarodowy partner strategiczny


APC
Laboratorium Astrofizyki Cząstek i Kosmologii, Paryż, Francja
Inni zagraniczni partnerzy


DARKSIDE
Grupa DarkSide, Princeton University, USA
GSSI
Gran Sasso Science Institute, Włochy
SNOLAB
SNOLab, Kanada
INSTYTUT MCDONALDA
Instytut McDonalda, Kanada
Partnerzy polscy


NCBJ
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Politechnika Warszawska

Prof. Cristiano Galbiati
Princeton, USA and GSSI, Włochy
Prof. Sotiris Loucatos
APC, Francja
Prof. Antoine Kouchner
APC, Francja
Prof. Harald Lueck
MPI, Hannover, Niemcy
Prof. Roxanne Guenette
Uniwersytet w Manchester, Wielka Brytania
Dr Federica Petricca
Instytut Maxa Plancka, Niemcy
Prof. Silvia Pascoli
Uniwersytet Boloński, Włochy
Piotr Zbysiński
SoMLabs, Polska
Dr Zbigniew Piątek
Grupa AVT, Polska
Międzynarodowy partner strategiczny


APC
Laboratorium Astrofizyki Cząstek i Kosmologii, Paryż, Francja
Inni zagraniczni partnerzy


DARKSIDE
Grupa DarkSide, Princeton University, USA
GSSI
Gran Sasso Science Institute, Włochy
SNOLAB
SNOLab, Kanada
INSTYTUT MCDONALDA
Instytut McDonalda, Kanada
Partnerzy polscy


NCBJ
Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Politechnika Warszawska