Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
sss

Publikacja nt. ultrarzadkich wariantów DNA w raku piersi

dna g3352c911f 1920

Publikacja skupia się na wykrywaniu ultrarzadkich somatycznych wariantów DNA poprzez zastosowanie nowatorskiej technologii duplex sequencing przy badaniu tkanki gruczołowej piersi. Materiał do badań pobrano od pacjentek ze sporadycznym rakiem piersi. Przeanalizowano fragmenty tkanki z miejsca, w którym gruczoł sutkowy jest oceniony jako zdrowy i pozostaje w ciele pacjentki po operacji oszczędzającej pierś.   W pracy opisano zmiany liczby kopii DNA oraz profile wariantów patogennych 542 genów związanych z onkogenezą.

Bogata kolekcja onkologiczna MAB

W pierwszych dniach lipca kolekcja prób materiału biologicznego od pacjentów onkologicznych w GUMed przekroczyła 1000 dawców. Łącznie zebrano dla nich 13 150 próbek krwi, osocza, skóry, guza oraz tkanki zdrowej. Utrzymując aktywność w rekrutacji pacjentów, w niedługim czasie kolekcja ma szansę stać się jedną z największych kolekcji onkologicznych w Polsce. Specjalistyczna jednostka badawcza Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Międzynarodowa Agenda Badawcza – Laboratorium Medycyny 3P rozpoczęła
Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Flaga Rzeczpospolita Polska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014–2020, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze.

© 2021 nFinity | Wszelkie prawa zastrzeżone