Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
sss

Od ekspresji genów do zachowania – nowa rola białka kontrolującego odczytywanie informacji zawartej w genach w regulacji zachowań społecznych.

Doktor Matylda Roszkowska i magister Anna Krysiak wraz z zespołem badaczy pracujących pod kierunkiem Profesor Katarzyny Kality w Laboratorium Neurobiologii w Centrum Badań Plastyczności Neuronalnej i Chorób Mózgu BRAINCITY w Instytucie Nenckiego Polskiej Akademii Nauk pokazali nowy związek pomiędzy zaburzeniami w procesie odczytywania informacji zawartych w genach we wczesnym dzieciństwie, a późniejszymi deficytami w zachowaniu społecznym w życiu dorosłym.   – Choroby neurorozwojowe należą do złożonej grupy deficytów charakteryzujących

Celowana terapia autyzmu? Polscy badacze mózgu pokazują, że to możliwe.

Source:pixabay

Doktor Alicja Puścian wraz z zespołem prowadzącym badania pod kierunkiem Profesor Eweliny Knapskiej w Centrum Badań Plastyczności Neuronalnej i Chorób Mózgu BRAINCITY w Instytucie Nenckiego Polskiej Akademii Nauk wykazali, że eksperymentalna terapia dostosowana do konkretnych objawów autyzmu jest nie tylko możliwa, ale i efektywna.   – Autyzm, czy mówiąc precyzyjnie zaburzenia ze spektrum autyzmu, to zbiór deficytów, które przejawiają się u pacjentów w różnych konfiguracjach i w różnym nasileniu. Każdy człowiek jest inny,

Współpraca badawczo-rozwojowa między Instytutem Nenckiego i Pikralida Sp. z o. o.

Instytut Nenckiego wraz z Pikralida Sp. z o. o. realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Zastosowanie inhibitora metaloproteazy macierzowej do opracowania innowacyjnej metody terapeutycznej zapobiegania rozwojowi padaczki pourazowej i poudarowej". Celem Projektu jest opracowanie przełomowego rozwiązania terapeutycznego, chroniącego przed rozwojem padaczki pourazowej i poudarowej, opartego o blokowanie procesu epileptogenzy poprzez modulowanie aktywności białka enzymatycznego, metaloproteazy macierzowej 9 (MMP-9). Projekt obejmuje m.in. opracowanie technologii wytwarzania substancji czynnej
Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Flaga Rzeczpospolita Polska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014–2020, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze.

© 2021 nFinity | Wszelkie prawa zastrzeżone